Son Nhật Kim Anh Laura SunShine

350,000

💄 10 Màu Son Nhật Kim Anh Laura SunShine – Son Lì.💄
No 1 – Màu HỒNG ĐÀO.
No 2 – Màu HỒNG CAM ĐẤT.
No 3 – Màu ĐỎ RƯỢU VANG.
No 4 – Màu ĐỎ NÂU MẬN
No 5 – Màu NUDE HỒNG DA.
No 06 – Màu ĐỎ CAM.
No 07 – Màu HỒNG NEON, HỒNG PHÁT QUANG.
No 08 – Màu CAM CÀ RỐT.
No 09 – Màu ĐỎ GẠCH.
No 10 – Màu NÂU ĐẤT.
Son Dưỡng – Không màu.

Mua ngay
Scroll to Top