Nghệ Sĩ : Kim Phương – Thường xuyên dùng Serum mắt

Nghệ Sĩ : Kim Phương ” Sau khi đóng phim về thường sử dụng Serum eyes chống thâm mắt của Laura SunShine “

 

Scroll to Top